Ders Adı Ders Notu Başlığı Açıklama Yüklenme Tarihi #
Hastanelerde Stratejik Yönetim Hastanelerde Stratejik Yönetimin Temel Kavramları Temel Kavramlar Haritası
Hastanelerde Stratejik Yönetim Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama SWOT Analizi İle İlgili Ders Notu