Ders Adı Ders Notu Başlığı Açıklama #
Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Ders Notu 7. Hafta Ders Notu
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Ders Notları 7. Hafta Ders Notu
Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Sağlık İletişimi Araçları ve Kampanyaları 6. Hafta Ders Notu
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm 6. Hafta Ders Notu
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri 6. Hafta Ders Notu
Hastanelerde Stratejik Yönetim Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama SWOT Analizi İle İlgili Ders Notu
Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri 5. Hafta Ders Notu
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Uygulaması (Örnek Olay) 5. Hafta Ders Notu
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme ve T.C. Sağlık Bakanlığı 5. Hafta Ders Notu
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Sistemleri ve Türk Sağlık Sistemi 4. Hafta Ders Notu
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı 3. Hafta Ders Notu
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık ve Sağlık Hizmetleri İle İlgili Temel Kavramlar 2. Hafta Ders Notu