Ders Adı Ders Notu Başlığı Açıklama Yüklenme Tarihi #
Hastanelerde Stratejik Yönetim Hastanelerde Stratejik Yönetimin Temel Kavramları Temel Kavramlar Haritası 06.04.2018
Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Dersi Uygulama Esasları Grup Çalışması ve Röportaj Uygulaması 02.04.2018
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Dersi Uygulama Esasları İlaç Mümessilleri İle Görüşme Uygulaması 02.04.2018
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Ara Sınav Ders Notları 7. Hafta Ders Notu 02.04.2018
Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Ders Notu 7. Hafta Ders Notu 02.04.2018
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 7. Hafta Ders Notu 02.04.2018
Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Sağlık İletişimi Araçları ve Kampanyaları 6. Hafta Ders Notu 25.03.2018
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm 6. Hafta Ders Notu 25.03.2018
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri 6. Hafta Ders Notu 25.03.2018
Hastanelerde Stratejik Yönetim Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama SWOT Analizi İle İlgili Ders Notu 23.03.2018
Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri 5. Hafta Ders Notu 19.03.2018
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Uygulaması (Örnek Olay) 5. Hafta Ders Notu 19.03.2018